Workout Pasubio

Workout Pasubio

Eventi passati

Workout Pasubio

44.80876
10.33541
Via Palermo
Parma 43122 Italia
Orari di apertura

Mercoledì a Venerdì e Domenica
Dalle 16.00 alle 20.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00
E dalle 16.00 alle 20.00

Subscribe
Get updates on the Workout Pasubio