Museo Nacional del Prado

Museo Nacional del Prado

es
The Duchess of Abrantes, 1816. Oil on canvas, 92 x 70 cm.
Subscribe
Get updates on the Museo Nacional del Prado