Guggenheim Museum

Guggenheim Museum

Wang Jianwei: Time Temple works in progress at Wang Jianwei’s Beijing studio, 2014. Photo: Xu Boxin, courtesy the artist. All works by Wang Jianwei © 2014 Wang Jianwei, used by permission.
Subscribe
Get updates on the Guggenheim Museum