16 Fokionos Negri

16 Fokionos Negri

Androniki, 2013
oil on canvas
75 x 65cm
Subscribe
Get updates on the 16 Fokionos Negri