Hertta Kiiskin (s.1973) näyttelyssä valokuva, liikkuva kuva, esineet ja tila kietoutuvat yhteen. ”Näyttely on matka. Sen näyttämöillä esiintyvät kasvavat tytöt ja muunlajiset eläimet. Tilallisen näyttelyn pyrkimyksenä on nostaa paikan kokemisen ja olemisen intensiteettiä”, Hertta Kiiski kertoo. Kohtaamisia museokävijän kanssa odottavat Kiiskin kymmenen vuoden aikana syntyneet teokset. Näyttely on Kiiskin ensimmäinen laaja soolonäyttely Helsingissä.

Photography, video works, objects and the space intertwine in the exhibition of Hertta Kiiski (b. 1973). ”The exhibition is a journey. Growing girls and animals of other species appear at the stages of the exhibition. The aim of the exhibition is to highlight the intensity of being and experiencing a place”, Hertta Kiiski says. Kiiski’s works from the last ten years are waiting encounters with the audience. The exhibition is Kiiski’s first large solo exhibition in Helsinki.