Anita Shapolsky Gallery

Anita Shapolsky Gallery

Perez Celis, Aureolas, Miami 1999, Mixed Media, 28" x 36". Courtesy of The Anita Shapolsky Gallery
Subscribe
Get updates on the Anita Shapolsky Gallery